Saturday, April 21, 2007

Poem oneYarım Çember

Bulmak için o yitik dizeyi
lanetli bir yaşamla
takas ettim kendimi
tuzdan duvarlar ördüm denize
bir adım iki göz evime

yoksul kazılar yaptım som kaleler
ölümü sağ gözüme gömdüm
dirimi sığdıramadım yerin yüzüne

sihirli sulardan içtim, yüzdüm de...
bu yüzden bulanıktır aklım

Yazmak için o dizeyi
lanetli bir aşkla ödeştim
çirkinleştiğim oldu gece yarıları
çirkef sözcüklerle seviştiğim

ilişkiler dokudum pamuk ipliği
kimi çizsem kırılmadım, koptum
kime dokunduysam yaralı

bir yarım çemberin üstünde
geçtim içdenizlerini sevginin

bir yanım hep yarımdır bu yüzden

Nurduran Duman

1 comment:

Ozlem Isil Bankal-deWit said...

Nurduran,

I really liked your poem. This has been a good change in you career. I wish you all the best.