Saturday, April 21, 2007

Poem oneYarım Çember

Bulmak için o yitik dizeyi
lanetli bir yaşamla
takas ettim kendimi
tuzdan duvarlar ördüm denize
bir adım iki göz evime

yoksul kazılar yaptım som kaleler
ölümü sağ gözüme gömdüm
dirimi sığdıramadım yerin yüzüne

sihirli sulardan içtim, yüzdüm de...
bu yüzden bulanıktır aklım

Yazmak için o dizeyi
lanetli bir aşkla ödeştim
çirkinleştiğim oldu gece yarıları
çirkef sözcüklerle seviştiğim

ilişkiler dokudum pamuk ipliği
kimi çizsem kırılmadım, koptum
kime dokunduysam yaralı

bir yarım çemberin üstünde
geçtim içdenizlerini sevginin

bir yanım hep yarımdır bu yüzden

Nurduran Duman

Introducing Nurduran Duman, the poet.

This is Nurduran Duman, an old colleague of mine and friend, who decided several years ago to stop working for the organization I shortly worked for.

She is dedicating her energy now for her poems, a courageous step. Since not that many people in Turkey are reading.

Soon you will find her poems here under the label: Nurduran Duman, a Turkish poet.